Nowy portal dla szkół

portal.wideonauka.pl jest sposobem na kontynuowanie lekcji online.

Pozwala na integracje z systemami wideokonferencyjnymi takimi jak:

  1. BigBlueButton.
  2. Zoom.
  3. ClickMeeting.
  4. OpenMeetings
  5. Adobe Connect.
  6. Cisco Webex Meetings.
  7. Blackboard Collaborate.
  8. Microsoft Teams.
  9. Skype

Portal oferuję łatwy dostęp uczniowi i nauczycielowi do planu lekcji.

Platforma edukacyjna z planem lekcji

Z poziomu planu lekcji uczniowie i nauczyciele mają dostęp  do aktualnych lekcji. Pozwala to w intuicyjny sposób przemieszczać się w ramach aktualnych treści dydaktycznych.

Rodzice mają łatwy dostęp do ocen swoich podopiecznych.

Portal.wideonauka.pl jest regularnie testowany pod względem bezpieczeństwa przetwarzania danych.

Nasz portal dla szkół bazuje na platformie Moodle rozszerzoną o rozwiązania dedykowane dla szkół w tym zarządzanie kursami w sposób bliski temu jak w szkołach się zarządza lekcjami.

W porównaniu do standardowej platformy Moodle zwiększono usability interfejsu użytkownika stawiając na prostotę i wykorzystanie nawyków z pracy w szkole.

Portal dla szkół oferuje wszystkie standardowe zasoby i aktywności platformy Moodle, ale posiada możliwość zwiększenia dostępnych możliwości za pomocą dodatkowych wtyczek.

Chcesz wiedzieć więcej? Obejrzyj platformę https://portal.wideonauka.pl/