Raportowanie w Moodle™ – Wtyczka Kopere Dashboard cz. 2