Raportowanie w Moodle™ – Wtyczka Kopere Dashboard cz. 2

Wtyczka Kopere Dashboard oferuje wiele narzędzi pomocnych w nadzorowaniu witryny Moodle™, umożliwiając administratorom na śledzenie wydajności funkcji witryny. Ponadto zapewnia łatwą w użyciu funkcję tworzenia kopii zapasowych witryny, która jest pomocna dla użytkowników.

  1. Wtyczka local_kopere_dashboard
  2. Funkcje wtyczki local_kopere_dashboard

Wtyczka local_kopere_dashboard

Local_kopere_dashboard to wielofunkcyjne i dość dobrze rozbudowane narzędzie raportujące. Wtyczka pomaga w zarządzaniu użytkownikami online, tworzy kopie zapasowe i oferuje możliwość ustawienia powiadomień. Plugin w czasie rzeczywistym dla użytkowników online, w stronach, do których mają dostęp. Jest to doskonałe narzędzie do monitorowania aktywności użytkowników w Moodle™. Zapewnia wgląd w działania użytkowników, wyszukiwania, pobrania witryn i nie tylko.

Funkcje wtyczki local_kopere_dashboard

Wtyczka local_kopere_dashboard posiada wiele funkcji agregujących dane z platformy:

Menu wtyczki Kopere Dashboard

Jedną z pierwszych funkcji wtyczki są raporty w zakładce Dashboard. Znajdziemy tam kolorowe kafelki, w których można odczytać dane takie jak:

  • Zużycie procesora
  • Zużycie pamięci
  • Rozmiar plików w folderach
  • Aktywność użytkowników
  • Wszystkich użytkowników/aktywnych
  • Użytkownicy online/logowanych w ostatniej godzinie
  • Liczba kursów całkowita/widocznych dla użytkowników
  • Użycie dysku.
Ekran główny Kopere dashboard

Poniżej kafelek użytkownicy mogą zobaczyć pole Latest notes, w którym wyświetlane są ostatnie notatki a obok Last Enrolment, gdzie wyświetlane są ostatniego zapisu użytkowników.


Users to zakładka, która udostępnia widok wszystkich użytkowników, w której dodatkowo możemy zobaczyć listę użytkowników Online (Online Users) oraz (User access

Lista Online Users wyświetla użytkowników zalogowanych w danym momencie, natomiast User access przedstawia listy użytkowników, logowanych na platformie w wybranych przez nas miesiącach.


Zakładka Courses udostępnia listę wszystkich kursów dostępnych na platformie.


Reports to miejsce, które pozwala użytkownikowi na zapoznania się z wieloma raportami min. Raporty z kursów, kohort, wizyt, systemowe, użytkowników.


Dodatkowo bardzo ciekawą funkcją jest zakładka Edit report, w której możemy sami edytować raporty.


W oknie Notifications użytkownik może stworzyć swoje powiadomienia, które w zależności od ustawień będą pojawiać się wybranym osobom.

Zapraszam do kolejnej części artykułu, w której opiszę kolejne funkcje wtyczki Kopere Dashboard, oraz podam korzyści płynące z używania tego ciekawego pluginu.

Masz pytania? Potrzebujesz pomocy w konfiguracji bądź instalacji wtyczki na swoim LMS zapraszamy do kontaktu.