Jak zgłosić wyznaczenie inspektora ochrony danych?

Podmiot, który wyznaczył inspektora ochrony danych – zgodnie z art. 10 projektu ustawy o rozporządzeniu o ochronie danych osobowych – musi zgłosić powołanie inspektora do Prezesa Urzędu w terminie 14 dni od wyznaczenia, przekazując jego dane osobowe tj. imię i nazwisko a także bezpośredni kontakt np. e-mail czy numer telefonu.

Dane mogą być przekazane w formie elektronicznej – wraz z podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Do zgłoszenia oprócz danych, należy przekazać:

  • imię i nazwisko oraz adres zamieszkania administratora lub podmiotu przetwarzającego jeśli jest osobą fizyczną,
  • firmę przedsiębiorcy oraz adres firmy administratora lub podmiotu przetwarzającego jeśli jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
  • pełną nazwę oraz adres siedziby, gdy administratorem lub podmiotem przetwarzającym jest podmiot inny niż wskazany wyżej,
  • numer identyfikacyjny REGON – jeżeli został nadany.

Podmiot powiadamia Prezesa Urzędu o każdej zmianie danych związanych z inspektorem ochrony danych np. zmiana numeru telefonu lub wyznaczenie nowego inspektora – w terminie 14 dni od dnia wprowadzonej zmiany lub odwołania.

Powołując inspektora ochrony danych masz obowiązek udostępnienia na platformie czy stronie internetowej – dane inspektora w sposób ogólnie dostępny.

Nasze inne tematy, związane z Moodle™ oraz rozporządzeniem o ochronie danych, wystarczy, że klikniesz tutaj. Miłego czytania?