Dane osobowe na Moodle™

Dane osobowe na Moodle™ – to wszystkie dane jakie są wymagane na platformie e-learningowej Moodle™ do prawidłowego funkcjonowania. Dane te powinny mieć jasno określony cel, a także sposób w jaki będą przetwarzane. O wszystkim powinien być odpowiednio poinformowany użytkownik.

Już 25 maja wchodzi w życie rozporządzenie o ochronie danych (zwane dalej RODO), które obejmuje ochronę i sposoby przetwarzania danych osobowych przez podmioty. Jeśli chcesz się dowiedzieć na temat RODO – zobacz tutaj.

Najważniejszą kwestią są dane, jakie są przechowywane na platformie Moodle™. Marcus Green stworzył schemat bazy danych Moodle™, która obrazuje jakie dane są niezbędne do funkcjonowania platformy edukacyjnej. Dane te możemy podzielić na dane podstawowe i szczególne tzw. wrażliwe. Do takich danych zaliczamy:

  • imię i nazwisko,
  • adres zamieszkania,
  • numery identyfikacyjne, takie jak PESEL, NIP lub numery innych dokumentów osobistych użytkownika,
  • identyfikatory internetowe do których zaliczamy np. pseudonim (nazwa użytkownika) lub hasło.

Oraz dane dotyczące:

  • rasy i religii,
  • stanu zdrowia,
  • poglądów politycznych,
  • przynależności do związków zawodowych,
  • orientacji seksualnej.

Jak również dane genetyczne i biometryczne. Więcej o danych osobowych możesz poczytać – klikając tutaj.