Lekcja w Moodle™ 2.9

 

Według Admin MCz.  

 

Aktywność lekcja jest nam bardzo dobrze znana już we wcześniejszych wersjach Moodle™. Jest świetną alternatywą do pakietów SCORM. W nowej wersji, niektóre z problemów zostały rozwiązane, wprowadzono również kilka usprawnień.

Dodano wsparcie dla grup, zmiany dla indywidualnych użytkowników oraz grup. Dodano też nowe wydarzenia podczas lekcji. Ponadto, bardzo funkcjonalnym udoskonaleniem, jest możliwość wymagania określonego czasu do spędzenia “w lekcji”. 
Skoro już o możliwości wymagania spędzania określonego czasu na platformie mowa, to omówmy zagadnienie szerzej. Opcję należy włączyć w edycji lekcji. Możemy ustalić czas od kilku sekund, przez minuty, godziny a nawet dni! Jeżeli uczeń zakończy lekcję jest powiadamiany o tym, ile czasu spędził i ewentualnie ile czasu brakło mu do zakończenia aktywności. W takim wypadku, od ucznia wymaga się powtórzenia lekcji do czasu, aż minimalny czas nie zostanie osiągnięty. 
Administrator ma również możliwość tak zwanego sterowania manualnego. W administracji lekcji znajdziemy użytkowników. Wybierając konkretnego ucznia, możemy zezwolić na indywidualne odbycie przez niego lekcji. Po więcej informacji zapraszamy do filmiku: