Raportowanie w Totara LMS – Korzyści

W poprzednim artykule pisaliśmy o tym co to jest Totara LMS. Przedstawiliśmy zaawansowane raportowanie i analizy w tym systemie z jakich może skorzystać użytkownik. Link do artykułu tutaj: (Raprtowanie w Totara LMS). Zapraszamy do kolejnej części, w której dowiesz się jak tworzyć raporty w Totara LMS i jakie korzyści płyną z zastosowania takich raportów na Twojej platformie.

 1.  Tworzenie raportów
 2. Raportowanie w Totara – korzyści
 3. Podsumowanie

Tworzenie raportów

Zarządzanie treścią i przypisywanie wiedzy pracownikom i użytkownikom systemu to tylko część obrazu, jeśli chodzi o zarządzanie uczeniem się. Raportowanie, rejestrowanie i śledzenie szkoleń pracowników jest niezbędna, aby uzyskać pełny obraz wyników obecnych programów szkoleniowych i zapewnić weryfikację szkoleń w celu ich ulepszenia.

Totara udostępnia narzędzie do tworzenia niestandardowych raportów „Report builder”. Umożliwia tworzenie niestandardowych raportów przez administratorów dla całej witryny, które są następnie udostępniane użytkownikom, takim jak menedżerowie i prowadzący, aby mogli przeglądać i zarządzać programami szkoleń pracowników.

Jak tworzyć raporty niestandardowe?

Totara zawiera role użytkowników, którym nadano uprawnienia do wykonywania części procesu tworzenia i przeglądania niestandardowych raportów. Raport może zostać utworzony przez administratora serwisu i udostępniony innym użytkownikom na podstawie roli, jaką przypisano im w systemie.

Tworzenie raportu umożliwia administratorom witryny wybór:

 • Kolumny danych, wyświetlane w raportach
 • Filtry, których użytkownik może użyć do wyszukiwania
 • Kontrolki zawartości, które ograniczają rekordy dostępne podczas przeglądania raportu
 • Role użytkownika, które otrzymają uprawnienia dostępu do raportu
 • Ustawienia wydajności, takie jak ograniczanie uruchamiania raportów z wprowadzonymi kryteriami wyszukiwania i buforowanie wersji raportu

Wybranie zakładki Raporty w menu nawigacyjnym przeniesie Cię do panelu raportów. Tutaj możesz zobaczyć utworzone raporty (i wszelkie zaplanowane raporty), a także określić, co jest wyświetlane na Kokpicie nawigacyjnym raportów, wybierając opcję Włącz edycję

Możesz rozpocząć tworzenie raportu, wybierając opcję  Utwórz raport  w prawym górnym rogu.

Raporty w Totara

Rozpoczynając tworzenie raportu, możesz zobaczyć wszystkie dostępne źródła raportów i szablony raportów. Jeśli szukasz konkretnego źródła raportu lub szablonu, możesz skorzystać z funkcji wyszukiwania  w panelu po lewej stronie. Pod paskiem wyszukiwania znajduje się kilka filtrów, które możesz zastosować do listy. Możesz także wybrać przycisk  Załaduj więcej  u dołu strony, aby wyświetlić więcej źródeł raportów i szablonów raportów. Źródła raportów i szablony można wyświetlać w układzie opartym na siatce lub na liście. Możesz przełączać się między tymi dwiema opcjami za pomocą przycisków w prawym górnym rogu.

Po wybraniu źródła raportu lub szablonu w wyskakującym okienku zostanie wyświetlony krótki opis i używane domyślne kolumny. Tutaj możesz wybrać jedną z następujących opcji:

 • Utwórz i wyświetl:  tworzy i natychmiast wyświetla wybrany raport
 • Utwórz i edytuj:  tworzy raport i umożliwia użytkownikowi edycję jego ustawień
Raporty w Torara

Alternatywnie możesz zarządzać raportami użytkowników i tworzyć je, wybierając Raporty z menu szybkiego dostępu.

Uruchamianie raportów niestandardowych

Użytkownicy, którym przyznano dostęp do raportów, zobaczą opcję menu Moje raporty w menu nawigacyjnym. Użytkownicy mogą uruchamiać raport, dodawać kryteria wyszukiwania w celu filtrowania określonych rekordów i eksportować dane do plików. Raporty, które muszą być uruchamiane regularnie, można zaplanować tak, aby były automatycznie uruchamiane i wysyłane jako załączniki do użytkowników.

W oparciu o konfiguracje zawartości raport może zostać wstępnie przefiltrowany. Chcąc wyświetlić wyłącznie rekordy pracowników na stanowisku użytkownika lub poniżej, w ramach organizacji użytkownika lub pod nią, lub inne szczegóły w zależności od wybranego źródła raportu.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tworzenia raportów w Totara LMS zapraszamy do zapoznania się z filmikiem:

Raportowanie w Totara – Korzyści

Narzędzie do tworzenia raportów pozyskuje dane z wielu funkcji Totara. Zapewnia raporty dotyczące ukończenia aktywności przez uczestników i frekwencja w seminariach. Może być również używane do walidacji danych importowanych za pomocą importu HR.

 • Ukończenie aktywności i kompetencje osoby uczącej się

Studenci mogą ukończyć zajęcia, kursy, programy, certyfikaty i otrzymać oceny. Raporty zbudowane w celu wyświetlenia informacji o ukończeniu i kompetencjach. Informują kierowników personelu o pracy, której studenci jeszcze nie wykonali. Mogą być wykorzystywane do znajdowania osób kompetentnych w określonych obszarach. Informacje te można wykorzystać do znalezienia talentów w Twojej firmie. Do awansu wewnętrznego oraz do wypełnienia tymczasowych luk w wiedzy w Twojej organizacji.

 • Obecność na seminariach

Aktywność seminaryjna umożliwia uczniom zapisanie się na sesje szkoleniowe prowadzone przez prowadzącego. Menedżerowie lub prowadzący mogą używać niestandardowych raportów do przeglądania zainteresowań i rejestracji uczestników w wielu sesjach. Po zakończeniu sesji prowadzący mogą sprawdzić obecność. Zaznaczając, czy student w pełni lub częściowo uczestniczył w sesji/ czy nie był w stanie uczestniczyć w sesji/czy nie był obecny/czy obecność nie została ustawiona dla użytkownika. Udział w kursie może być wymagany do ukończenia kursu i można go śledzić za pomocą niestandardowych raportów.

 • Walidacji danych

Import HR umożliwia administratorom witryn importowanie danych z systemów HR (lub innych systemów) w celu automatycznego wypełniania kont użytkowników, hierarchii organizacji i stanowisk. Niestandardowe raporty mogą być używane, aby umożliwić przedstawicielowi HR lub kierownikowi personelu przeglądanie zaimportowanych danych w celu zweryfikowania ich dokładności, bez konieczności bezpośredniego edytowania lub przeglądania kont użytkowników.

Podsumowanie

Dzięki tworzeniu kompleksowych raportów niestandardowych w Totara uzyskujesz dostęp do wartościowych raportów i danych w Twoim systemie LMS, które są niezwykle ważne, aby zwiększyć wyniki firmy, śledzić postępy poszczególnych użytkowników i wysyłać automatyczne powiadomienia e-mail do odpowiednich pracowników, by wszyscy byli na bieżąco.

https://www.totaralearning.com/totara-feature/reporting