Raportowanie w Totara LMS

  1. Totara LMS
  2. Zaawansowane raportowanie i analiza w Totara LMS
  3. Podsumowanie

Totara LMS

Totara to wiodący LMS typu Open Source przeznaczony głównie dla przedsiębiorstw. Pierwotnie oparty na otwartej platformie Moodle™ LMS. Totara przenosi naukę i zarządzanie wydajnością na wyższy poziom w firmach, stowarzyszeniach, organizacjach non-profit, agencjach rządowych i organizacjach opieki zdrowotnej. Używany przez ponad 19 milionów użytkowników na całym świecie w ponad 1400 organizacjach. Dzięki czemu Totara jest doskonale dostosowana do korporacyjnych inicjatyw e-learningowych, w tym wdrażania pracowników, prowadzenia szkoleń okresowych, certyfikacji, planowania sukcesji oraz raportowania. (źródło: https://www.totaralearning.com/products/learning-management-system, dane maj 2021)

Totara to elastyczne rozwiązanie LMS. Umożliwia organizacjom efektywną naukę poprzez indywidualne plany nauczania, które odzwierciedlają role pracowników, potrzeby szkoleniowe i cele. Totara oferuje funkcjonalną platformę edukacyjną, którą można wdrożyć w szybki sposób.

Zaawansowane raportowanie i analiza w LMS – Totara Learn

Totara Learn to platforma z potężnymi, niestandardowymi narzędziami, które zapewniają dobrze rozbudowane raportowanie dla użytkowników. Totara Learn zapewnia podgląd na dane w całej organizacji (postępy i osiągnięcia).

Zaawansowane funkcje raportowania i analizy umożliwiają:

Tworzenie, udostępnianie i automatyzacja wykonywanych raportów na zamówienie

System Totara Learn umożliwia tworzenie raportów niestandardowych przy pomocy wbudowanych narzędzi. W związku z tym, administratorzy mogą szybko i łatwo tworzyć nowe raporty od podstaw lub modyfikować zdefiniowane szablony raportów zgodnie z określonymi wymaganiami dotyczącymi raportowania.

  • Dzięki szerokiej gamie graficznych opcji raportowania, w tym różnego rodzaju wykresów, które są przejrzyste i atrakcyjne dla szerokiego grona odbiorców.
  • Treści wyświetlane w raporcie mogą być automatycznie filtrowane według pozycji użytkownika, organizacji, lub przynależności do danego działu firmy. Oznacza to, że pojedynczy raport ujawnia wybrane informacje istotne dla każdego interesariusza.
  • Narzędzie do tworzenia raportów LMS zapewnia również niestandardowe filtry wyszukiwania, które pozwalają użytkownikom zagłębiać się w dane i umożliwiają przeglądającym eksportowanie raportów do różnych formatów, w tym .csv, .xls i .pdf.
  • Dostęp do raportów LMS można przypisać do określonych ról użytkowników w systemie lub automatycznie wysyłać do wyznaczonych osób lub grup zgodnie z ustalonym harmonogramem, aby zapewnić odpowiednim osobom dostęp do właściwych informacji we właściwym czasie.

Szybki dostęp do raportów i analizy LMS

Użytkownicy systemu, którym przyznano dostęp do dowolnych raportów niestandardowych, zobaczą dedykowany obszar raportów w głównym menu nawigacyjnym.

Zapewnia to łatwy dostęp do wszystkich raportów z centralnej lokalizacji. Wyszukiwane hasła w raportach można również zapisywać, aby zapewnić łatwy i powtarzalny dostęp do odpowiednich informacji.

Można również tworzyć niestandardowe kokpity raportowania i udostępniać je określonym użytkownikom. Dzięki czemu mogą oni łatwo uzyskać dostęp do ważnych informacji i przeglądać odpowiednie statystyki.

Sprawozdanie z kursu i aktywności

Totara Learn oferuje również szereg wbudowanych raportów z kursu, które pomagają trenerom aktywnie śledzić aktywność i postępy uczniów.

Raporty z ukończonych kursów i zajęć pokazują, którzy uczniowie ukończyli różne działania i zasoby w ramach kursu, a także sam kurs. Umożliwiając prowadzącym kursy i moderatorom identyfikację i wspieranie uczniów, którzy mogą pozostawać w tyle.

Raporty dotyczące aktywności i uczestnictwa w kursie wskazują, w jaki sposób uczniowie wchodzą w interakcję z materiałem kursu. Dostarczają również ważnych informacji na temat nawigacji użytkownika i trendów w ramach aktywności.

Podsumowanie

W kolejnym artykule: https://moodle.biz.pl/raportowanie-w-totara-lms-korzysci/ zostanie omówione szerzej raportowanie na platformie Totara oraz przedstawiony zostanie szereg korzyści jakie daje ta platforma.