RODO czym jest i co zmienia?

RODO, czyli Rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku, dotyczące ochrony osób, których dane są przetwarzane i wykorzystywane do określonych celów. Ustawa ma ułatwić przepływ takich danych oraz ujednolić na terenie Unii Europejskiej dyrektywy ochrony danych.

Rozporządzenie ma na celu zwiększyć bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych, a także dać osobom, których dane dotyczą, większą kontrolę nad tym, gdzie, kiedy oraz w jaki sposób ich dane będą wykorzystywane.

Każda firma przetwarzającą dane osobowe, powinna do 25 maja 2018 roku, wdrożyć u siebie audyt związany z RODO/GDPR. Akt prawny zwiększa bezpieczeństwo danych osobowych, jednocześnie wprowadzając bardzo wysokie kary za ich nie przestrzeganie. Osoba fizyczna powinna być odpowiednio poinformowana o tym, w jakim celu dane mają być przetwarzane i wykorzystywane, warto zaznaczyć, że będzie miała prawo do bycia zapomnianym, co oznacza, że osoba ma prawo zażądać od administratora usunięcia danych osobowych, które jej dotyczą.

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych, ma być prostszą i przejrzystszą formą prawną, która pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa przetwarzanych danych.

Więcej możesz się dowiedzieć w ustawie, znajdującej się tutaj.