Jakie dane osobowe możemy przetwarzać i w jaki sposób?

Dane osobowe, są to wszystkie dane dotyczące osoby fizycznej w tym organu lub podmiotu publicznego. Rodzaj i ilość danych osobowych, które możesz przetwarzać, zależy od powodu, dlaczego je przetwarzasz i w jakim celu są one Tobie potrzebne (podany powód prawny). Jednak, aby przetwarzać je zgodnie z prawem musisz, przestrzegać kilku zasad:

  • dane muszą być przetwarzane w sposób zgodny z prawem i przejrzysty, zapewniając uczciwość wobec osób, których te dane dotyczą,
  • dane muszą mieć określony cel przetwarzania,
  • gromadzenie tylko niezbędnych danych osobowych, które są  potrzebne do realizacji celu,
  • aktualizacje danych, w celu ich poprawności jeśli jest to wymagane (dane muszą być dokładne i aktualne),
  • nie można wykorzystywać danych do innych celów, chyba, że dana osoba wyraziła na to zgodę,
  • zapewnienie, że dane są przechowywane nie dłużej niż to koniecznie, do celów, dla których zostały zgromadzone,
  • należy zainstalować odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne, tym samym zapewniając bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed nieautoryzowanym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

Więcej dowiesz się w rozdziale II, art. 5.