RODO w placówkach oświaty

Zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych Unii Europejskiej do 25 maja 2018 roku, każda placówka oświaty, muszą dostosować przepisy zgodnie z RODO, aby nie narazić się na wysokie kary przewidywane przez UE.

Szkoły oraz inne placówki oświaty mają obowiązek do 25 maja 2018 roku wdrożyć zgodność z rozporządzeniem, ze względu na dane jakie przechowuje i przetwarza. Do takich danych zaliczamy, oczywiście dane uczniów, nauczycieli oraz reszty personelu, a nawet w niektórych przypadkach szkoła posiada informacje na temat pracy rodziców lub opiekunów prawnych ucznia. Dodatkowo szkoła przetwarza dane wrażliwe tj. stan zdrowia ucznia, zwolnienia lekarskie, informacje dotyczące sytuacji rodzinnej czy poglądów religijnych. Ważnymi aspektami, które mają znaczenie podczas wdrażania RODO w szkole jest, między innymi:

 1. Przeprowadzenie audytu, w którym:
  • należy ustalić jakie dane są przetwarzane,
  • określić jakie są cele i sposoby przetwarzania danych osobowych,
  • czy dane dane są odpowiednio zabezpieczone,
  • przeprowadzić analizę ryzyka.
 2. Wdrożyć zalecenia z przeprowadzonego audytu, w tym:
  • zabezpieczenie i ochrona danych osobowych,
  • wyznaczenie inspektora ochrony danych (jest obowiązkowy),
  • zwiększanie świadomości pracowników poprzez np. szkolenia,
 3. Przeprowadzanie okresowych czynności związanych z ochroną danych osobowych, w tym:
  • okresowe szkolenie pracowników z zakresu RODO,
  • przeprowadzanie całościowych audytów np. trzy razu w roku szkolnym – jeśli szkoła nie posiada doświadczenia z zakresu ochrony danych osobowych, później można zmniejszyć np. do dwóch.

Jeśli potrzebujesz pomocy przy wdrożeniu RODO w szkole – napisz do nas – zajmiemy się tym za Ciebie!

Nasze inne tematy, związane z Moodle™ oraz rozporządzeniem o ochronie danych, wystarczy, że klikniesz tutaj. Miłego czytania?