Moodle 3.10 co nowego?

Moodle 3.10 zostało wydane 9 listopada 2020 r. Czy nowa wersja Moodle ulepszy zdalne nauczanie?

Jakie najciekawsze funkcje przyniosła nowa wersja Moodle?

  • Jedną z najciekawszych funkcji jest możliwość pobrania całej zawartości kursu, dzięki czemu treść kursu jest możliwa również do odczytania bez dostępu do internetu, co znacznie ułatwia zdalne nauczanie.
  • W Quizach pojawiła się opcja oparta na liczbie prób, umożliwia ona uznanie quizu za zakończony bez konieczności zaznaczania przez użytkownika pytań typu esej itp. – obecnie w tych przypadkach ocena nie byłaby generowana bez interwencji człowieka, więc jedyną użyteczną opcją zakończenia jest „wymagaj wyświetlenia”, co nie odzwierciedla ukończenie któregokolwiek z pytań quizu. Dodany został również licznik czasu widoczny podczas rozwiązywania Quizu.
  • Moodle oferuję również aktualizację i ulepszenia H5P, dzięki nim dostajemy możliwość personalizacji stylów, buforowania plików biblioteki do H5P oraz zapisu ocen z treści H5P.
  • W banku zawartości swoich kursów, aby tworzyć i edytować treści H5P dodano m. in. możliwość pobrania zasobów do systemu lokalnego oraz funkcję zaimportowania plików, aby zaktualizować istniejącą zawartość w banku.
  • Wprowadzono narzędzie zewnętrzne IMS_LTI

Moodle w wersji 3.10 przyniósł wiele zmian, które poprawią komfort zdalnego nauczania zwłaszcza dla osób, które nie zawsze mają dostęp do internetu.

Więcej informacji na temat nowych możliwości jakie wprowadza Moodle 3.10 https://docs.moodle.org/dev/Moodle_3.10_release_notes