Moodle™ 3.10 co nowego?

Moodle™ 3.10 zostało wydane 9 listopada 2020 r. Czy nowa wersja Moodle™ ulepszy zdalne nauczanie?

Jakie najciekawsze funkcje przyniosła nowa wersja Moodle™?

  • Jedną z najciekawszych funkcji jest możliwość pobrania całej zawartości kursu, dzięki czemu treść kursu jest możliwa również do odczytania bez dostępu do internetu, co znacznie ułatwia zdalne nauczanie.
  • W Quizach pojawiła się opcja oparta na liczbie prób, umożliwia ona uznanie quizu za zakończony bez konieczności zaznaczania przez użytkownika pytań typu esej itp. – obecnie w tych przypadkach ocena nie byłaby generowana bez interwencji człowieka, więc jedyną użyteczną opcją zakończenia jest „wymagaj wyświetlenia”, co nie odzwierciedla ukończenie któregokolwiek z pytań quizu. Dodany został również licznik czasu widoczny podczas rozwiązywania Quizu.
  • Moodle™ oferuje również aktualizację i ulepszenia H5P, dzięki nim dostajemy możliwość personalizacji stylów, buforowania plików biblioteki do H5P oraz zapisu ocen z treści H5P.
  • W banku zawartości swoich kursów, aby tworzyć i edytować treści H5P dodano m. in. możliwość pobrania zasobów do systemu lokalnego oraz funkcję zaimportowania plików, aby zaktualizować istniejącą zawartość w banku.
  • Wprowadzono narzędzie zewnętrzne IMS_LTI

Moodle™ w wersji 3.10 przyniósł wiele zmian, które poprawią komfort zdalnego nauczania zwłaszcza dla osób, które nie zawsze mają dostęp do internetu.

Więcej informacji na temat nowych możliwości jakie wprowadza Moodle™ 3.10 https://docs.moodle.org/dev/Moodle_3.10_release_notes