Zwiększ efektywność Moodle™ dzięki IntelliBoard

Co to IntelliBoard

Zastosowanie IntelliBoard na platformie Moodle™.

Jakie są korzyści płynące z zastosowania IntelliBoard?

Podsumowanie

Co to IntelliBoard?

IntelliBoard jest inteligentnym systemem zarządzania nauką, który zwiększa efektywność platformy Moodle™. Główną funkcją jest wizualizacja danych. Zapewnia doskonałą analizę, która pomaga użytkownikom działać lepiej i wydajniej. Dane w szybki i łatwy sposób tworzą modele nauczania. Twórcy kursów na podstawie modelu danych mogą uzyskać większe zaangażowanie kursantów, podejmować świadome decyzję oparte na wiedzy oraz polepszyć wyniki w nauce.

IntelliBoard współpracuje z eThing oraz łączy się z Twoim Moodle™ LMS, aby zbierać dane na temat wydajności Twoich zasobów edukacyjnych. Używając pulpitu nawigacyjnego, możesz szybko dokonać analizy danych użytkowników, sprawdzić aktywności prowadzącego, dowiedzieć się w jaki sposób zostały przyjęte rozwiązania wprowadzone do kursu. Możesz również skorzystać z funkcji raportowania oraz włączyć powiadomienia członków grupy.

Zastosowanie IntelliBoard na platformie Moodle™.

IntelliBoard możesz łatwo dodać do Twojej platformy Moodle™ (Dowiedz się w jaki sposób dodać IntelliBoard do Moodle™). Narzędzie w prosty sposób tworzy tabele i spostrzeżenia dla danych przechowywanych wcześniej przez platformę Moodle™. Takie rozwiązanie to oszczędność czasu, ponieważ nie wymusza na użytkownikach ponownego wprowadzania danych. Możesz uzyskać dostęp z poziomu platformy Moodle™ do wielu wizualizacji danych, widoków użytkownika i prowadzącego. Bardziej szczegółowe raporty i funkcje dla administratorów dostępne są na platformie IntelliBoard, której interfejs bardzo przypomina Google Analytics. 

https://moodle.org/plugins/block_intelliboard?lang=pl

Jakie są korzyści płynące z zastosowania IntelliBoard?

IntelliBoard monitoruje wiele wskaźników. Pozwalają to na leopszą analizę wprowadzonych przez użytkowników funkcji. Generowane raporty przedstawiają czy coś działa lub czy czegoś brakuje. Generowane informację można wykorzystywać do podejmowania decyzji strategicznych firmy. Poniżej kilka przykładów zastosowania IntelliBoard:

Śledzenie wyników w czasie rzeczywistym: IntelliBoard umożliwia poznanie użytkowników, monitorowanie zaangażowania oraz analizę w systemie LMS. Dostarcza dane o częstotliwości otwierania treści, ukończeniu kursów, stopniu zaangażowania użytkowników oraz aktywności uczniów i prowadzących. Inne dane obejmują podsumowania postępów i odsetek zaangażowanych użytkowników biorących udział w każdym kursie. Zaangażowanie uczniów jest ogromną częścią skuteczności edukacyjnej i zapewniania sukces Twoich programów nauczania. Dzięki uporządkowanym danym, łatwiej zrozumieć, kiedy i dlaczego użytkownicy są zaangażowani w kurs. Bez wątpienia poprawia to wydajności nauczania. Jednym słowem IntelliBoard dostarcza niezbędne dane potrzebne do szybkiego i łatwego śledzenia wyników, w ramach czasowych, i umożliwia wprowadzenie zmian.

Zwiększenie wydajności uczenia się: IntelliBoard pomaga w analizie zachowań uczniów. Dzięki otrzymywanym danym możemy śledzić zaangażowanie uczniów w kursie i w razie konieczności interweniować. W bardziej dokładny i wnikliwy sposób, co pozwala upewnić się, że uczniowie robią postępy zarówno w ich wysiłkach edukacyjnych, jak i ogólnej wydajności. IntelliBoard zawiera funkcję zwiększające efektywności nauczania m.in automatyczne powiadomienia systemu, interwencję bezpośrednią zapewniającą bardziej personalny kontakt ucznia z prowadzącym. Dzięki raportom dostajemy informacje zwrotną która jest podstawą do ulepszenia kursów w celu zaspokojenia potrzeb wielu uczniów.

Bezpieczeństwo danych użytkownika: IntelliBoard umożliwia sprawdzenie danych poszczególnych użytkowników w bezpieczny sposób, w tym wydajności uczenia się i zaangażowania. IntelliBoard uzyskał liczne certyfikaty bezpieczeństwa takie jak: certyfikat zgodności z ISO / IEC, certyfikat Privacy Shield,

Podsumowanie

Podsumowując zebrane informację , IntelliBoard śledzi dane, niezbędne do ulepszania Twoich treści edukacyjnych. Dzięki Moodle™ i IntelliBoard masz pewność, że Twój system działa zgodnie z przeznaczeniem. System dostarcza wysokiej jakości dane i raporty oparte na działaniach użytkowników, których wykorzystanie zwiększy efektywność Twojej platformy Moodle™.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami a my postaramy się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zapoznaj się z ofertą https://intelliboard.net/

https://www.lmspulse.com/2021/ethink-partner-spotlight-power-up-your-moodle-lms-with-intelliboard/