Adaptive learning w nowoczesnym e-learningu.

Czym jest właściwie Adaptive learning? Jest to nauczanie adaptacyjne. Polega na dopasowaniu procesu uczenia się do Twoich potrzeb, kompetencji i możliwości w e-szkoleniach. Ogromną rolę w zastosowaniu adaptive learningu odgrywa sztuczna inteligencja. Zaawansowane rozwiązania programistyczne, złożone algorytmy oraz rozbudowane platformy e-learningowe.

Wyobraź sobie sytuację, gdzie z jednego materiału korzysta dwóch pracowników. Jeden z nich jest zaznajomiony z wiedzą jaką zawiera materiał drugi nie zna treści. Każdy z użytkowników podejdzie inaczej do materiału. Ten pierwszy pominie wiedzę i przejdzie do testu, drugi natomiast będzie przeglądał dokładniej materiał po czym przejdzie do testu.

W powyższym przykładzie widać w jaki sposób, pracownicy muszą dostosować się do przebiegu kursu.

Adaptive learning to odwrotny proces. Materiały szkoleniowe dzięki rozwiniętej infrastrukturze informatycznej adaptują się do tempa nauki, kurs ustala prędkość, kolejność i zakres materiału oraz trudność zadań do możliwości użytkownika.

Punktem wyjścia dla wszystkich uczestników jest ten sam poziom – początek szkolenia – jednak to system e-learningowy orientuje się, w jakiej kolejności i komu udostępniać kolejne porcje wiedzy.

Cele adaptive learningu to:

  • Dostarczenie właściwej wiedzy: koncentracja na zagadnieniach, z którymi uczestnik szkolenia ma trudności, oraz odpowiednie zaprogramowanie powtórek.
  • Eliminacja znużenia materiałem – aby podawać uczestnikom treści nowe, ciekawe, dotąd nieznane.
  • Maksymalne spersonalizowanie procesu nauczania i uczenia się.

Adaptive learning wykorzystuje się przede wszystkim w szkoleniach dla przedsiębiorstw. Dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji w biznesie można stworzyć jedno rozbudowane szkolenie, które „samo” będzie się dostosowywało do zróżnicowanych możliwości pracowników oraz pracodawca może szybciej skorzystać z dopiero co nabytych kompetencji swoich podwładnych.

Korzyści płynące z adaptive e-learningu są niewątpliwe: uczestnik projektu e-learningowego otrzymuje szkolenie „szyte na swoją miarę”, a tok dydaktyczny jest na bieżąco maksymalnie indywidualizowany.

W kolejnym artykule odniosę się do tego w jaki sposób można wprowadzić Adaptive learning na platformę Moodle™.

https://www.smartsparrow.com/what-is-adaptive-learning/