Moodle™ Mobile w wersji 2.9

Ostatniego dnia lutego na stronie Moodle™ pojawiła się wersja Moodle™ Mobile 2.9. Najnowsza wersja została wyposażona w dwie dodatkowe
funkcjonalności, dwa ulepszenia i kilka naprawionych elementów. Szczegóły jak zwykle do wglądu w podsumowaniu – Moodle™ Mobile release notes

Użytkownicy korzystający z Moodle™ przez urządzenia mobilne
będą mogli używać słownika – od teraz nie wymaga to instalacji dodatkowej wtyczki (jak było to rozwiązane w wersji 2.6).
Funkcjonalności są śledzone! Od wersji 2.9 administrujący kursem ma podgląd na
aktywność użytkowników w kursie.
Ulepszone zostało pobieranie pliku. Pliki nie zmieniają już nazwy, co ułatwia ich późniejsze odnalezienie w zakamarkach pamięci urządzenia mobilnego. Ponadto każda ze stron została wyposażona w odmienną klasę CSS co
oznacza, że każda ze stron może być stylizowana za pośrednictwem tematów
graficznych.

Więcej informacji na temat mobilnej wersji Moodle™,
znajdziesz na stronie moodle.org.