Raporty w Moodle™ – Configurable Reports cz. 4

 1. Wtyczka Configurable Reports
 2. Funkcje wtyczki Configurable Reports
 3. Tworzenie raportu
 4. Korzyści z wtyczki
 5. Repozytorium raportów
 6. Podsumowanie

Wtyczka Configurable Reports

Configurable Reports to blok przeznaczony do tworzenia raportów niestandardowych. Jest połączony z publicznym repozytorium przykładowych raportów. Plugin został zaprojektowany w sposób modułowy, umożliwiając szybkie tworzenie niestandardowych raportów. Każdy kto ma uprawnienia do edycji bloków, zarządzania raportami z poziomu witryny lub kursu może tworzyć raporty we wtyczce Configurable Reports. Jednakże aby je utworzyć potrzebna jest podstawowa znajomość zasad tworzenia takich raportów. Podczas konfiguracji możemy wybrać którzy użytkownicy mogą je wyświetlać.


Funkcje wtyczki Configurable Reports

Wtyczka pozwala na tworzenie wielu typów raportów:

 • Raporty z kursów zawierające informację o kursie.
 • Niestandardowe raporty i zapytania SQL.
 • Raporty kategorii, zawierające informację o kategoriach.
 • Interesujące raporty użytkowników.

Tworzenie raportu

Po zapoznaniu się z wtyczką Configurable Reports tworzenie raportu to już prosty proces.

Wygenerowany raport można zmodyfikować według potrzeb korzystając z takich zakładek jak:

 • Columns: w tym miejscu możesz wybrać różne kolumny raportu w zależności od typu raportu. Zdefiniować właściwości tabeli raportu, szerokość, wyrównanie, dopełnienie komórek, odstępy między komórkami itp. (Nazwa kursu, imię użytkownika itp.).
 • Conditions: Tutaj możesz zdefiniować warunki (np. Tylko kursy z tej kategorii, tylko użytkownicy z Polski itp.) Wybierz kolumnę np.: „miasto”, operatora „<>” i wprowadź wartość np. „Rzeszów”. Dodaj warunek o nazwie „Users in current report course”.
 • Ordering: Tutaj możesz wybrać, jak zamówić raport, korzystając z pól i wskazówek. Dodaj zamówienie o nazwie „User field ordering”. Wybierz kolumnę „Nazwisko” i kolejność „ASC” (rosnąco).
 • Filters: Tutaj możesz wybrać, które filtry będą wyświetlane.
 • Template: możesz zmodyfikować układ raportu, tworząc szablon.
 • Permission: tutaj możesz wybrać, kto może wyświetlać raport.
 • Calculations: tutaj możesz dodać obliczenia dla kolumn, np: średnią liczbę użytkowników zapisanych na kursy.
 • Plots: w tym miejscu możesz dodawać wykresy do raportu na podstawie kolumn raportu i wartości.
 • Oraz zakładkę Zarządzaj raportami, z której można przejść do listy naszych raportów.

Raporty z kursów

Jeśli chcesz stworzyć raport z kursu:

 1. Dodaj blok w wybranym kursie i kliknij link „zarządzaj raportami” i dodaj raport.
 2. W przypadku raportów z witryny, dodaj blok na stronie głównej i kliknij link „Zarządzaj raportami” i dodaj raport.
 3. Wybierz Kategorie Courses oraz rodzaj Raportu jaki chcesz wygenerować.
 4. Podaj nazwę, opcjonalny opis oraz wybierz, paginację i formaty eksportu.
 5. Przejdź do poszczególnych zakładek i wprowadź ustawienia do swojego raportu.

Poniżej przedstawione zostały przykładowe raporty skonfigurowane na platformie Moodle™:

Raporty użytkowników i ich aktywności

Jeśli chcesz stworzyć raport użytkowników:

 1. Dodaj blok w wybranym kursie i kliknij link „zarządzaj raportami” i dodaj raport.
 2. Wybierz kategorie Users oraz rodzaj Raportu jaki chcesz wygenerować.
 3. Podaj nazwę, opcjonalny opis oraz wybierz, paginację i formaty eksportu.
 4. Przejdź do poszczególnych zakładek i wprowadź ustawienia do swojego raportu.

Poniższy przykładowy raport prezentuje dane użytkowników oraz całościowy czas spędzony w platformie:

Tworzenie raportu SQL

 1. Dodaj blok w wybranym kursie i kliknij link „zarządzaj raportami” i dodaj raport.
 2. Wybierz kategorie SQL.
 3. Podaj nazwę, opcjonalny opis oraz wybierz, paginację i formaty eksportu.
 4. Przejdź do poszczególnych zakładek i wprowadź ustawienia do swojego raportu.

Aby dowiedzieć się więcej o tworzeniu raportów SQL przejdź do https://docs.moodle.org/2x/pl/Configurable_reports#Creating_a_SQL_Report.

Raporty osi czasu

Raporty osi czasu to specjalny rodzaj raportów. Wyświetlają oś czasu, w której można osadzić raporty z kursu lub raporty użytkowników.

 1. Dodaj blok w wybranym kursie i kliknij link „zarządzaj raportami” i dodaj raport.
 2. W tym przykładzie utworzymy raport pokazujący loginy użytkowników do serwisu w ciągu ostatniego miesiąca (dzień na dzień).
 3. Utwórz raport użytkownika trzema kolumnami (imię, nazwisko i statystyki użytkownika).
 4. Wybierz statystykę (loginy użytkowników).
 5. Utwórz raport Timeline, na karcie Timeline możesz wybrać daty lub dni raportu (w tym przypadku ostatnie 30 dni) oraz przedział czasu dla każdego wiersza.
 6. Dodaj trzy kolumny „Other report column”, wybierając wszystkie poprzednie kolumny raportów użytkowników.
 7. I to wszystko, możesz stworzyć nowy typ wykresu (wykres liniowy). Ten wykres jest odpowiedni dla danych w zależności od czasu.

Korzyści z wtyczki

Wtyczka Configurable Reports oferuje użytkownikom platformy możliwość konfiguracji własnych raportów, które dodatkowo można eksportować do plików CSF, XLS, JSON.

Pozwala na:

 • Użycie tego samego szablonu raportu w różnych kursach.

Aby użyć tego samego raportu w różnych kursach, musisz zaznaczyć opcję „Raport globalny” w miejscu tworzenia nowego raportu. Ten raport zostanie następnie wyświetlony we wszystkich kursach, w których wyświetlany jest konfigurowalny blok raportu, a ustawienia instancji bloku są ustawione na „Wyświetl raporty globalne”.

Jeśli nie chcesz wyświetlać raportów globalnych w określonej instancji bloku, zawsze możesz edytować ustawienia instancji, wybierając opcję „Nie” w ustawieniu bloku „Wyświetl raporty globalne”.

Zwróć uwagę, że tego typu raporty dziedziczą kontekst kursu, w którym jest wyświetlany, więc wszelkie warunki związane z kursem w raporcie są obliczane przy użyciu kursu, w którym jest wyświetlany raport.

 • CodeMirror.js do wyróżniania kodu zapytania SQL.

(Dostępne tylko w Configurable Report w wersji 2.3 i nowszych).

Przejdź do Administrator -> Wtyczki -> Bloki -> Konfigurowalne ustawienia raportów, aby wyłączyć tę funkcję.

 • Używanie GITHUB jako repozytorium do dystrybucji i zarządzania udostępnianymi zapytaniami SQL.

(Dostępne tylko w Configurable Report w wersji 2.3 i nowszych).

Przejdź do Admin -> Wtyczki -> Bloki -> Konfigurowalne ustawienia raportów, aby wskazać własne repozytorium.


Repozytorium raportów

Raporty konfigurowalne są połączone z dwoma różnymi repozytoriami:

Możesz użyć repozytorium niestandardowego, aby z niego skorzystać potrzebujesz konta GitHub (za darmo).

https://docs.moodle.org/310/en/ad-hoc_contributed_reports pod tym linkiem znajdują się przykładowe zapytania SQL.


Podsumowanie

Wtyczka jest dość mało intuicyjna i potrzeba dłuższej chwili i drobnych umiejętności programistycznych aby zaznajomić się z jej możliwościami. Jednocześnie oferuje nam wiele niestandardowych raportów, które mogą być przydatne w analizie zaangażowania, aktywności oraz innych raportów jakie chcemy wygenerować. Możliwości konfiguracji wtyczki sprawiają, że w zakresie tworzenia raportów jesteśmy ograniczeni jedynie naszymi zdolnościami do wykorzystania wtyczki.

Jeśli chcesz poczytać o innych wtyczkach do raportowania w Moodle™ zapraszamy do naszego poprzedniego wpisu o Kopere Dashboard.