Pierwsze kroki z IntelliBoard

 1. Ogólne zastosowanie wtyczki IntelliBoard
 2. Funkcjonalność wtyczki IntelliBoard
 3. Panel IntelliBoard na stronie
 4. Korzyści
 5. Podsumowanie

Ogólne zastosowanie wtyczki IntelliBoard

IntelliBoard to firma oferująca raportowanie i analizę (również w czasie rzeczywistym), w platformach LMS, w tym Moodle™. Dostarcza dane potrzebne do podejmowania decyzji edukacyjnych w biznesie, które pomagają w szybszym osiągnięciu celów. Wprowadzają sztuczną inteligencję na platformy LMS.
To najbardziej wszechstronna platforma raportowania i analizy ze wszystkich LMS dostępnych obecnie na rynku. Pisaliśmy o niej więcej w artykułach: (raporty w Moodle – IntelliBoard oraz Zwiększ efektywność platformy Moodle – Poznaj możliwości IntelliBoard ).


Funkcjonalność wtyczki IntelliBoard

Wtyczka local_intelliboard pozwala na:

 • Śledzenie zaangażowania użytkowników (monitorowanie zaangażowania Studenta, zakończenia uczestnictwa, porównanie zaangażowania Studentów zaangażowanych z niezaangażowanymi, monitorowanie aktywności Prowadzącego, podsumowanie postępów Studentów).
 • Identyfikacje uczniów zagrożonych nieukończeniem kursu, śledzenie ich postępy.
 • Umożliwia przekazywanie studentowi danych o jego aktywności. Np. porównanie średnich kursów, aktywności/ukończenie Quizu, postępów w kursie, wyświetla udział
  w zajęciach oraz korelacje i oceny.
 • Przekazywanie prowadzącemu danych o jego pracy na platformie. Np. najbardziej aktywne kursy, wydajność nauczania, prowadzona działalność dydaktyczną.

Kokpit Administratora

W celu wejścia do Kokpitu Administratora przejdź do:

Administracja serwisu -> IntelliBoard -> Kokpit

Kokpit Administratora składa się z kilku zakładek:

Kokpit

Umożliwia m.in. analizę użytkowników pod kątem:

 • Liczby sesji
 • Liczby ukończonych kursów
 • Liczby rejestracji użytkowników

W kokpicie znajduje się również licznik użytkowników, kursów, modułów, oraz kategorii.

Kokpit Administratora wyświetla listę ostatnio logowanych użytkowników a obok niej diagram kołowy porównujący sposób w jaki użytkownicy zostali zapisani na kurs.

Monitory

Przedstawiają dane w postaci grafów, wykresów i diagramów, w prostej formie wizualnej. Użytkownik poprzez Panel InteliBoard na stronie może skonfigurować w dowolny sposób zakładkę.

Raporty

Umożliwiają wgląd m.in. do:

 • Statusu użytkowników
 • Podsumowania statystyk aktywności
 • Szczegółów aktywności w Quizie

Kokpit Instruktora

W celu przejścia do Kokpitu Instruktora należy kliknąć hiperłącze:

Kokpit Instruktora, znajduje się w ramach bloku nawigacja.

Kokpit Instruktora składa się z kilku zakładek:

Kokpit


Umożliwia m.in. wgląd w:

 • Postęp studentów zapisanych do kursu względem studentów którzy ukończyli kurs
 • Postęp aktywności
 • Przegląd kursu

W kokpicie znajduje się również diagram, który wyświetla aktualny postęp użytkowników w kursie.

Dodatkowo wyświetlany jest licznik pokazujący liczbę kursów do których przypisany jest prowadzący, liczbę studentów w kursach prowadzącego oraz liczbę wszystkich ocen.

W Kokpicie Instruktora wyświetla się również korelacja stopni względem spędzonego czasu, wykres zaangażowania studenta i progresja ocen studentów.

Kursy

Zakładka pokazuje wszystkie kursy do których jest przypisany Prowadzący.

Monitory

Przedstawiają dane graficzne w prostej wizualnej w formie grafów, wykresów i diagramów. Administrator poprzez Panel InteliBoard na stronie może skonfigurować w dowolny sposób zakładkę.


Kokpit Studenta

W celu przejścia do Kokpitu Studenta należy kliknąć hiperłącze:

Kokpit Studenta, które znajduje się w ramach bloku nawigacja.

Kokpit Studenta składa się z kilku zakładek:

Kokpit

umożliwia m.in. wgląd w:

 • Postęp aktywności studenta w kursie względem innych studentów.
 • Postęp kursu

Dodatkowo wyświetla się licznik pokazujący procent ukończenia kursów oraz ogólną średnią uzyskaną w kursach, do których przypisany jest Student.

W Kokpicie Studenta wyświetla się również tabela informująca o postępach w poszczególnych kursach, oraz lista zadań i Quizów, przez które przeszedł Student.

Kursy

Do dyspozycji Studenta w ramach Kokpitu znajduje się zakładka „Kursy”.
Zakładka pokazuje wszystkie kursy, do których jest zapisany Student.

Stopnie

Do dyspozycji Studenta w ramach Kokpitu znajduje się zakładka „Stopnie”.
Zakładka pokazuje stopnie jakie Student otrzymał w kursach, do których jest zapisany.


Panel IntelliBoard na stronie

Panel IntelliBoard na stronie https://app.intelliboard.net/ udostępnia wiele funkcji przydatnych dla użytkowników systemu Moodle™.

Takie jak:

1. Monitory:

Przedstawiają dane graficzne w prostej wizualnej formie grafów, wykresów i diagramów. Wizualizacja danych jest podstawowym podejściem do uproszczenia danych w metodologii analizy danych. Monitory ułatwiają podejmowanie szybkich decyzji, dając szybki przegląd tego, co dzieje się w systemie LMS.

2. Raporty:

Są uporządkowane według raportów użytkowników (podzielonych na wszystkich użytkowników oraz raportów dotyczących instruktora i studentów), raportów dotyczących działań i kursów. Raporty zawierają informacje w formie tabel w porównaniu z monitorami.

3. CEND – Centrum powiadomień o zdarzeniach warunkowych:

Sekcja, w której można łatwo ustawić zaplanowane i zautomatyzowane raporty na podstawie warunków „jeśli-to”, powiadomienia i alerty.

4. Permit:

Oferuje możliwość dostosowania uprawnień do określonych rodzajów użytkowników, grup użytkowników.


Korzyści

Przy użyciu IntelliBoard możesz:

 • Stworzyć własne raporty.
 • Skorzystać z wielu wbudowanych raportów.
 • Przeanalizować aktywności w poszczególnych szkoleniach.
 • Mieć wgląd w dane platformy.
 • Śledzić wyniki użytkowników natychmiastowo.
 • Skuteczniej planować, tworzyć skuteczne analizy, budować relację i wcześnie interweniować zatrzymując większą liczbę studentów.
 • Generować raporty dotyczące użytkowników, kursów i aktywności w szkoleniach.
 • Ułatwić instruktorom i administratorom identyfikację studentów mających trudności.
 • Monitorować zaangażowanie studentów i instruktorów.

Podsumowanie

Jeśli chcesz rozszerzyć funkcjonalność Twojej platformy Moodle™ o ponad 130 raportów, w łatwy i przejrzysty sposób odczytywać dane i zautomatyzować przepływ pracy, mając możliwość podejmowania świadomych decyzji i usprawnień organizacyjnych zachęcamy do skorzystania z IntelliBoard.

Wdrożenie IntelliBoard składa się z trzech etapów:

1. Instalacja i podstawowa konfiguracja wtyczki IntelliBoard na platformie.

2. Szkolenie z funkcjonalności IntelliBoard.

3. Indywidualna konfiguracja wtyczki IntelliBoard pod klienta.

Dodatkowo w ramach trwania subskrypcji oferujemy pomoc i ciągłe wsparcie. Zapraszamy do zapoznania się z witryną demo.intelliboard.net.