Deklaracja dostępności cyfrowej – Kogo dotyczy ustawa?

Ustawa dostępności dotyczy stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych takich jak: szkoły publiczne,
instytucje szkoleniowe prowadzone przez rząd lub samorząd oraz wszystkich innych podmiotów publicznych. Ustawa wprowadza obowiązek umieszczenia na stronach internetowych deklaracji dostępności cyfrowejokreślonej przez Ministerstwo Cyfryzacji w zakresie monitoringu stron www, aplikacji mobilnych, jego zasad oraz opisuje procedurę w razie nieprzestrzegania dostępności cyfrowej.

Co to jest deklaracja dostępności cyfrowej?

Jest to dokument w formacie cyfrowym dotyczący dostępności strony www lub aplikacji mobilnej. Deklarację sporządza się wg wzoru Ministerstwa Cyfryzacji i umieszcza w dostępny sposób na stronie www. Instytucja publiczna zobowiązana jest do corocznej aktualizacji najpóźniej do 31 marca każdego roku lub po każdej większej aktualizacji www. Polski szablon został stworzony na podstawie unijnego wzoru, który znajduje się w załączniku do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającej wzór oświadczenia w sprawie dostępności.

Kto powinien mieć strony zgodne z ustawą o dostępności stron internetowych?

Zasadniczo każdy z nas powinien pomyśleć o dostępności Swojej strony. Jest to wartościowe nie tylko ze względu na pozycjonowanie i działanie algorytmów wyszukiwarek (wyższa pozycję osiągają te strony, które są dostępne cyfrowe), ale też możliwość zapewnienia dostępu do udostępnianych treści dla osób, które mają rozmaite problemy.

Przede wszystkim podmioty publiczne takie jak szkoły, samorządowe instytucje oświatowe, niektóre organizacje pozarządowe prowadzące działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia, osób niepełnosprawnych oraz w wieku emerytalnym, państwowe jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej.

Jak uzyskać zgodność z WCAG 2.1 na swojej platformie szkoleniowej?

Moodle™ spełnia standardy dostępności, zmaksymalizowanie integracji i edukację dla wszystkich użytkowników to główny cel platformy. Aby uzyskać zgodność z deklaracją dostępności Twoja strona powinna zostać przetestowana pod kątem zgodności ze standardami WCAG 2.1. Moodle™ 3.10 uzyskał akredytację AA na poziomie WCAG 2.1 . Ten certyfikat jest ważny przez rok i wydawca dokłada wszelkich starań, aby oprogramowanie było dostępne dla wszystkich użytkowników.

Od kiedy obowiązuje ustawa?

Ustawa weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, czyli 23 maja 2019r. Przepisy jednak wprowadziły wyjątek, dla

  • stron internetowych podmiotów publicznych nieopublikowanych przed dniem 23 września 2018 r. 
    – z dniem 23 września 2019 r.;
  • stron internetowych podmiotów publicznych opublikowanych przed dniem 23 września 2018 r. 
    – z dniem 23 września 2020 r.;
  • aplikacji mobilnych podmiotów publicznych 
     z dniem 23 czerwca 2021 r.

Najlepszym momentem na aktualizację deklaracji dostępności jest 31 marca każdego roku, ponieważ każda z jednostek powinna przechodzić coroczny przegląd pod kątem aktualności, zmian jakie zostały wprowadzone.

Jakie są konsekwencje braku deklaracji dostępności cyfrowej?

Konsekwencje braku deklaracji dostępności są dość wysokie po 2 monitoringach za brak deklaracji (lub za brak jej aktualizacji lub za brak niektórych wymaganych elementów) Ministerstwo Cyfryzacji może nałożyć karę w wysokości 5000 zł. Jeśli jednostka będzie uporczywie unikać wprowadzenia deklaracji dostępności cyfrowej kara może wynieść nawet 10.000 zł.

Jak uzyskać audyt dostępności i zgodność swojej strony z wymaganiami?

Aby uzyskać audyt dostępności potrzebne jest przeprowadzenie badania dostępności serwisu dla osób z niepełnosprawnościami i pozostałych narażonych na wykluczenie cyfrowe. Kompleksowe przeanalizowanie strony opiera się o metodę oceny dostępności cyfrowej stron www i aplikacji mobilnych zgodnie z zasadami WCAG.

Podsumowanie

Jeśli jesteś podmiotem publicznym szkołą, samorządową instytucją edukacyjną i posiadasz platformę edukacyjną Moodle™ to powinieneś:
1. Zrobić audyt dostępności
2. Upewnić się, że używasz aktualnej wersji Moodle™
3. Poprawić dostępność
4. Upewnić się, że Twoi prowadzący dbają o dostępność swoich materiałów
5. Opublikować deklaracje dostępności (pamiętaj, że co roku do 31 marca musisz zrobić przegląd czy na pewno jest aktualna)