Raportowanie na Moodle™ cz.1

 1. Wprowadzenie – ogólne zastosowanie raportów aktywności w Moodle™
 2. Wtyczka report_overviewstats
 3. Funkcje wtyczki report_overviewstats
 4. Korzyści wtyczki report_overviewstats
 5. Podsumowanie

Wprowadzenie – ogólne zastosowanie raportów aktywności w Moodle™

Moodle™ jest platformą LMS oferującą wbudowany system raportowania. Na rynku istnieje wiele wtyczek rozszerzających jego możliwości (https://moodle.org/plugins). Wtyczki pozwalają na monitorowanie różnych aktywności w kursach, w przystępny i atrakcyjny wizualnie sposób dzięki czemu wspierają administracje witryny. Jedną z ciekawszych wtyczek rozszerzającą podstawowe funkcje w Moodle™ jest report_overviewstats (https://moodle.org/plugins/report_overviewstats).

Wtyczka report_overviewstats

Wtyczka report_overviewstats  generuje różne wykresy niestandardowe dla witryny i kursów w platformie Moodle™. Kod wtyczki zaprojektowano w sposób ułatwiający dodawanie większej ilości raportów. Przy tworzeniu wykresów plugin używa modułu YUI Charts, który korzysta z nowoczesnych technik i wzorców programistycznych Moodle™, takich jak LESS. Tworzący pliki CSS i Shifter komponujących moduły JavaScript.

Funkcje wtyczki report_overviewstats

Plugin report_overvievstats oferuje kilka pomocnych raportów:

 • Raport użytkowników logowanych na dzień – to wykres przedstawiający liczbę użytkowników, którzy odwiedzili witrynę w poszczególnych dniach, w okresie jednego miesiąca.
Wykres logowań użytkowników
Wykres logowań użytkowników
 • Kraje logowania są raportem, generującym wykres krajów, z których pochodzą użytkownicy, na podstawie pola w profilu użytkownika.
Wykres krajów logowania
Wykres krajów logowania
 • Raport preferowanych języków użytkownika – przedstawia wykres preferencji językowych użytkowników. Wykres przedstawia języki wybrane w interfejsie użytkownika jako preferowane.
Wykres preferencji językowych
Wykres preferencji językowych
 • Raport kursów – składa się z dwóch części:
  • Liczby kursów wg. kategorii
  • Liczby kursów wg. rozmiaru
Wykres liczby kursów
Wykres liczby kursów

Korzyści wtyczki report_overviewstats

Korzyści jakie daje nam wprowadzenie wtyczki do platformy LMS są następujące:

 • Po pierwsze: wyświetla liczbę użytkowników logujących się w danych dniach. Dzięki tej funkcji możemy zobaczyć jakie jest zainteresowanie naszą platformą i w razie czego podjąć działania zwiększające liczbę osób logujących się na platformie. Ponadto pozwala na właściwe zarządzanie zasobami serwera w zależności od wzrostu bądź spadku popularności platformy.
 • Po drugie: widząc wykres preferencji językowych zdobywamy informację o osobach, które logują się w platformie Moodle™ ale nie koniecznie posługują się językami, które są wykorzystywane w oferowanych treściach. W takim przypadku można rozważyć rozszerzenie oferty kursów o nowe języki, wiedząc, że użytkownicy się nimi posługują.
 • Po trzecie: dzięki raportowi krajów logowania zdobywamy informację dotyczącą logowań użytkowników z poszczególnych państw dzięki czemu możemy dostosować oferowane treści do kultury krajów, z których pochodzą użytkownicy.
 • Po czwarte: raporty kursów umożliwiają wgląd i analizę kategorii kursów, liczby kategorii kursów oraz rozmiaru kursów. Dane generowane w raporcie pozwalają na analizę pod kątem wprowadzenia zmian, jeśli w danej kategorii znajduje się mało kursów można rozważyć wprowadzenie nowych, jak również jeśli rozmiar kursu jest zbyt mały można rozważyć uzupełnienie takiego kursu o nowe treści.

Podsumowanie

Jeżeli nie wystarcza ci wbudowany system raportowania jaki oferuje Moodle™, warto rozważyć instalację innych wtyczek rozszerzających jego możliwości (https://moodle.org/plugins). Dzięki wtyczkom rozszerzysz monitorowanie aktywności w kursach, wygenerujesz nowe raporty, które mogą być pomocne w budowaniu świadomości administracji platformy na temat jej użytkowania, wprowadzaniu zmian wynikających z analizy danych oraz pozwolą na zwrot konwersji czyli analizę działań pod kątem pozytywnego wpływu na rozwój firmy.

Interesują Cię wtyczki do raportowania? Kolejny artykuł znajduje się pod adresem https://moodle.biz.pl/raportowanie-w-moodle-wtyczka-kopere-dashboard-cz-2/.