IntelliBoard ulepsza Big Blue Button

IntelliBoard dzięki swoim rozszerzeniom ulepsza raportowanie Big Blue Button.

  1. Co to IntelliBoard?
  2. Co to Big Blue Button?
  3. W jaki sposób IntelliBoard ulepszyła system Big Blue Button? 
  4. Jakie korzysci płyną z IntelliBoard w systemie Big Blue Button?
  5. Podsumowanie

Co to IntelliBoard?

IntelliBoard to platforma oferująca usługi analizy i raportowania skierowane dla środowisk edukacyjnych oraz społeczności korzystającej z Moodle™. Dzięki IntelliBoard dane są przedstawione w jednym miejscu za pomocą przejrzystych wykresów oraz raportów. W rezultacie ułatwia to korzystanie z danych jakie generuje platforma.

Co to Big Blue Button?

Big Blue Button jest systemem wideokonferencyjnym na licencji GNU LGPL. System przede wszystkim umożliwia naukę online w wirtualnych klasach za pomocą konferencji internetowych w Moodle™. Pozwala na dodawanie nagrań, tworzenie interaktywnych tablic, wspólnych ekranów, ankiet, emotikonów, czatu. Udostępnia również bardzo dobrej jakości przekaz dźwięku oraz obrazu. Chcesz dowiedzieć się więcej o Big Blue Button? Zobacz https://bigbluebutton.org/ 

W jaki sposób IntelliBoard ulepszyła system Big Blue Button? 

IntelliBoard dzięki wprowadzeniu dodatkowego zestawu narzędzi do raportowania i analizy w Big Blue Button znacznie rozszerzyła możliwości systemu. Monitory IntelliBoard wyświetlają użycie danych w całej witrynie Big Blue Button, w graficzny sposób pokazują „Podsumowanie użytkownika” dla zalogowanych i nieaktywnych użytkowników. Dane jakie otrzymamy w „podsumowaniu użytkownika” to średnia liczba aktywnych użytkowników, wykres liniowy przedstawiający udział w sesji w przedziale dla „mniej niż 30 min”, „więcej niż 30 min” oraz „ponad 60 min”. Z pewnością ważnym aspektem jest analiza zależności pomiędzy słuchaniem i mówieniem a uczestnikami korzystającymi z wideo na platformie. Kolejnymi danymi jakie oferuje IntelliBoard są: zaangażowanie w sesję, wykorzystanie systemu operacyjnego, zaangażowanie grupy jak również wykres kołowy przedstawiający zorganizowane sesje Big Blue Button. 

Jakie korzysci płyną z IntelliBoard w systemie Big Blue Button?

IntelliBoard generuje raport dla systemu Big Blue Button z datą, długością spotkania, liczbą uczestników oraz ich aktywnością w systemie w związku z tym pozwala na rozwinięcie szczegółowych informacji dla wybranych użytkowników.

Podsumowanie

Podsumowując, „Big Blue Button to bardzo pomocne narzędzie służące do nauki” wg. Becky Keith. Podzielamy to zdanie. Dzięki systemowi BBB możemy w łatwiejszy sposób rozszerzać procesy uczenia się online.  

Ulepszenia jakie oferuje IntelliBoard wpłyną znacząco na analizę danych i raportowanie procesu nauki, który jest pomocny w poprawie wyników nauczania.