Dane osobowe na Moodle

Dane osobowe na Moodle – to wszystkie dane jakie są wymagane na platformie e-learningowej Moodle do prawidłowego funkcjonowania. Dane te powinny mieć jasno określony cel, a także sposób w jaki będą przetwarzane. O wszystkim powinien być odpowiednio poinformowany użytkownik.

Już 25 maja wchodzi w życie rozporządzenie o ochronie danych (zwane dalej RODO), które obejmuje ochronę i sposoby przetwarzania danych osobowych przez podmioty. Jeśli chcesz się dowiedzieć na temat RODO – zobacz tutaj.

Najważniejszą kwestią są dane, jakie są przechowywane na platformie Moodle. Marcus Green stworzył schemat bazy danych Moodle, która obrazuje jakie dane są niezbędne do funkcjonowania platformy edukacyjnej. Dane te możemy podzielić na dane podstawowe i szczególne tzw. wrażliwe. Do takich danych zaliczamy:

  • imię i nazwisko,
  • adres zamieszkania,
  • numery identyfikacyjne, takie jak PESEL, NIP lub numery innych dokumentów osobistych użytkownika,
  • identyfikatory internetowe do których zaliczamy np. pseudonim (nazwa użytkownika) lub hasło.

Oraz dane dotyczące:

  • rasy i religii,
  • stanu zdrowia,
  • poglądów politycznych,
  • przynależności do związków zawodowych,
  • orientacji seksualnej.

Jak również dane genetyczne i biometryczne. Więcej o danych osobowych możesz poczytać – klikając tutaj.

Jeśli nie wiesz jak wdrożyć w firmie RODO skontaktuj się z nami poprzez:

numer telefonu:  32 4943320